Inkvarteringsstatistik för hotell april 2010

Övernattningarna minskade även i april

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 9 725, vilket innebär en minskning om nästan 14 procent jämfört med april 2009. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige samt från övriga länder. De finländska övernattningarna minskade med drygt 12 procent medan de svenska minskade med knappt 14 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i mars, den minskningen var nästan 27 procent.

Siffrorna för april 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 26,1 procent. I mars var den siffran 18. 

Av de övernattande var nästan 48 procent från Finland och knappt 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter och det gjorde även de svenska gästerna. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,5 nätter. I mars stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 73 procent på grund av fritid och lite mer än 26 procent på grund av yrke. I mars var motsvarande siffror 71 respektive 29 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft närmare 24 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med nästan 3 000 övernattningar eller knappt 11 procent. De finländska och svenska övernattningarna minskade med ungefär elva procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt två procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-april ökade med drygt åtta procent och de svenska ökade med tio procent. De övernattande från övriga länder minskade med nästan 28 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden