Inkvarteringsstatistik för hotell april 2011

Övernattningarna ökade i april

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 11 005, vilket innebär en ökning om drygt 13 procent jämfört med april 2010. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt 16 procent och de svenska med nästan sju procent jämfört med samma period i fjol. Även övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i april, den ökningen var knappt 66 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2011 baseras på uppgifter för 17 hotell, ett hotell har inte lämnat uppgifter för april. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 26 procent. I mars var den siffran 19 procent. 

Av de övernattande var nästan 49 procent från Finland och närmare 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter. I mars stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,5 nätter, medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 77 procent på grund av fritid och drygt 23 procent på grund av yrke. I mars var siffrorna 66 respektive 34 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft närmare 27 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med drygt 2 700 övernattningar eller drygt elva procent. De finländska övernattningarna ökade med närmare tio procent och de svenska med drygt elva procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 26 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-april minskade med nästan elva procent och de svenska med närmare 14 procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt tio procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 19 maj 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden