Inkvarteringsstatistik för hotell april 2015

Hotellgästnätterna ökade även i april

 Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 11 490, vilket innebär en ökning om knappt åtta procent jämfört med april 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare fyra procent och de svenska med drygt fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i april, den ökningen var nästan 105 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 26 procent. I mars var den siffran 17 procent. 

Av de övernattande var närmare 44 procent från Finland och drygt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter. I mars stannade de finländska och svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade tre nätter.

Av övernattningarna i april skedde knappt 78 procent på grund av fritid och drygt 22 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 63 respektive 35 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft närmare 29 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med knappt 2 900 övernattningar eller nästan 11 procent. De finländska övernattningarna har ökat med åtta procent och de svenska med drygt sju procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 74 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-april minskade med 16 procent medan de svenska ökade med drygt fyra procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 15 procent under nämnda period.

Linjediagram som visar beläggningsgraden (total) på de åländska hotellen efter månad

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

ÅSUBs logo utan textPublicerad: 20 maj 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)