Inkvarteringsstatistik för hotell april 2016

Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor

Antalet övernattningar på hotellen var i april 10 868, vilket innebär en minskning om knappt en procent jämfört med april 2016. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt tolv procent och de svenska ökade med knappt en procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i april, den ökningen var nästan 72 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2016 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för april vilket innebär att denna statistik är preliminär. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 31 procent. I mars var den siffran 17 procent. 

Av de övernattande var drygt 39 procent från Finland och drygt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter, de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 4,2 nätter. I mars stannade de finländska gästerna 1,6 nätter, de svenska gästerna 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av övernattningarna i april skedde nästan 73 procent på grund av fritid och drygt 26 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 67 respektive 33 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft närmare 28 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om drygt sex procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare en procent och de svenska med drygt elva procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med nästan sex procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–april ökade med åtta procent och de svenska med drygt sju procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 74 procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 26 maj 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)