Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2017

Ökning av hotellgästnätterna i april

I april var totala antalet övernattningar på hotellen 12 447, vilket innebär en ökning om nästan tio procent jämfört med april 2016. Övernattningarna ökade från Finland medan de minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare 37 procent. Övernattningarna från Sverige minskade med närmare tre procent jämfört med samma period i fjol. Övriga länders gästnätter minskade med nästan 27 procent i april. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 26 procent. I mars var den siffran 20 procent.

Av de övernattande var knappt 48 procent från Finland och drygt 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I mars stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,7 nätter.

Av övernattningarna i april skedde 82 procent på grund av fritid och nästan 18 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 68 respektive 32 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft närmare 30 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt fem procent. De finländska övernattningarna har ökat med nästan 13 procent medan de svenska övernattningarna har minskat med en drygt en procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden ökat med närmare sex procent. Jämförelse mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna plus minus noll medan de svenska minskade med tio procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med drygt tre procent under januari-april.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden