Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2018

Liten ökning av hotellgästnätterna i april

I april var totala antalet övernattningar på hotellen 12 495, vilket innebär en ökning om knappt en halv procent jämfört med april 2018. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 15 procent medan de svenska minskade med drygt tio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i april, den minskningen var drygt 29 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 29 procent. I mars var den siffran 19 procent.

Av de övernattande var knappt 55 procent från Finland och nästan 40 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I mars stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i april skedde drygt 82 procent på grund av fritid och drygt 17 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 83 respektive 17 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft 30 916 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt 20 procent och de svenska har minskat med åtta procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med närmare 35 procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med nästan 13 procent medan de svenska minskade med drygt en procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med närmare sex procent under januari-april.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden