Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2019

Färre hotellgästnätter i april

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 11 153, vilket innebär en minskning om nästan elva procent jämfört med april 2018. Övernattningarna minskade från Finland men ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt 20 procent medan de svenska ökade med drygt två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i april, den minskningen var nästan 15 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 23 procent i april, i mars 2019 var beläggningen 17 procent.

Av de övernattande var drygt 49 procent från Finland och drygt 45 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannande i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. Även i mars stannade de finska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gäster från övriga länder 2,3 nätter.

Av övernattningarna i april skedde drygt 84 procent på grund av fritid och nästan 16 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 73 respektive 27 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft drygt 30 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en minskning om närmare tre procent. De finländska övernattningarna minskade med närmare åtta procent medan de svenska ökade med drygt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan fem procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med nästan 20 procent medan de svenska minskade med närmare åtta procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt 35 procent under januari–april.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax