Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2020

Hotellövernattningarna föll med över nittio procent i april

Totala antalet övernattningar på hotellen i april var 651, vilket innebär en minskning om drygt 94 procent jämfört med april 2019. Nedgången kan förklaras med de starka restriktioner inom resandet som infördes i mitten av mars, på grund av Corona pandemin. Övernattningarna minskade från alla länder. De finländska övernattningarna minskade med drygt 95 procent och de svenska med nästan 100 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder inklusive åländska gäster stod för minskade också, den minskningen var drygt 34 procent.

Siffrorna för april 2020 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt två procent i april, i mars var beläggningen sju procent.

Av de övernattande var knappt 40 procent från Finland och drygt en procent från Sverige. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 2,9 nätter och svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,8 nätter. I mars stannade de finländska och svenska gästerna 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,6 nätter.

Av övernattningarna i april skedde knappt 31 procent på grund av fritid och drygt 69 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 65 respektive 35 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft knappt 15 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2019 innebär det en minskning om drygt 50 procent. De finländska övernattningarna minskade med knappt 53 procent, de svenska med nästan 52 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med tolv procent.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax