Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2021

Hotellövernattningarna ökade, men långt kvar till normalnivå

För första gången sedan februari 2020 ökade hotellövernattningarna i jämförelse med samma månad året före då de i april 2021 uppgick till nästan 2 600 stycken. I april 2020 var dock antalet övernattningar exceptionellt lågt på grund av covid-19-pandemin, endast 650 stycken. Också noteringen för april 2021 har påverkats av pandemin och jämför man den med april 2019 är det en nedgång med 77 procent.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland april 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Knappt 60 gäster från Sverige

Det anlände nästan 1 300 gäster till hotellen i april 2021, vilket kan jämföras med ett medeltal på över 6 000 gäster i april månad under 2000–2019. Tre fjärdedelar av gästerna i april 2021 kom från Finland och närmare en femtedel var ålänningar. Från Sverige kom färre än 60 personer. Jämförelsevis var genomsnittsantalet svenska hotellgäster i april under de två första decennierna av 2000-talet nästan 3 300 personer. Från övriga länder kom knappt 50 gäster, bland annat från Turkiet, Estland och Spanien. Gästerna stannade i medeltal två nätter per person.

Långt kvar till normalnivå

Av de knappt 2 600 hotellövernattningarna stod finländare för närmare 2 000 stycken och ålänningar för nästan 350. Svenskar gjorde under 90 övernattningar och gäster från övriga länder 140 stycken. Eftersom övernattningarna var så få i april 2020 var den procentuella ökningen stor för såväl finländska som svenska och åländska övernattningar, medan övernattningar av gäster från övriga länder halverades i jämförelse med april 2020. Om man i stället jämför med april 2019, som var en relativt normal aprilmånad gällande antalet övernattningar under 2000-talet, sjönk de finländska övernattningarna med 64 procent och de svenska med 98 procent. De åländska övernattningarna mångdubblades jämfört med april 2019, medan övernattningar av gäster från övriga länder minskade med 76 procent. Totalt sett var nedgången 77 procent. Om man jämför med närmast föregående månad, mars 2021, ökade dock övernattningarna med 1 600 stycken, eller 160 procent.

Hotellövernattningar april 2019, 2020 och 2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mariehamnshotellen stod för nästan fyra femtedelar av övernattningarna

I april 2021 gjordes drygt 2 000 hotellövernattningar i Mariehamn och över 500 i landskommunerna. Både på hotellen i Mariehamn och i landskommunerna fyrdubblades övernattningarna jämfört med april 2020, men i relation till april 2019 var nedgången 79 procent i staden och 67 procent i landskommunerna. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick till sex procent om man ser till hela Åland, men för hotellen i staden var den sju procent och i landskommunernas hotell fyra procent. I april 2019 var beläggningsgraden 23 procent och i april 2020 uppgick den till 2 procent.

Hotellövernattningar april 2019, 2020 och 2021 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över hälften av övernattningarna var arbetsrelaterade

Av hotellövernattningarna berodde 55 procent på arbete och 45 procent var fritidsrelaterade. Fördelningen varierade beroende på gästernas hemland. För de finländska gästernas del var 57 procent av övernattningarna arbetsrelaterade och samma sak gällde hälften av svenskarnas övernattningar. Drygt två tredjedelar av ålänningarnas övernattningar var fritidsrelaterade, medan en stor majoritet av övernattningarna av gäster från övriga länder, 92 procent, berodde på arbete.

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland april 2021, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nedgång med 75 procent från januari–april 2019 till samma period 2021

Om man ser på perioden januari till april 2021 halverades hotellövernattningarnas antal jämfört med samma period 2020. I relation till januari–april 2019 är nedgången 75 procent. De svenska gästernas övernattningar föll från en nivå runt 13 000 i januari–april 2019 till 1 000 i januari–april 2021, medan de finländska övernattningarna gick ned från 15 000 under samma månader 2019 till 5 000 för januari-april 2021. De åländska övernattningarna ökade från knappt 100 under januari-april 2019 till just över 1 000 samma period 2021.

Hotellövernattningar januari–april 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax