Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2022

Rekordmånga hotellövernattningar i april

Hotellen på Åland hade i april 2022 drygt 12 700 övernattningar, vilket var en toppnotering för april hittills under 2000-talet och en ökning med 14 procent jämfört med april 2019. Det var framför allt de finländska gästernas övernattningar som var flera än tidigare, medan övernattningarna av gäster från Sverige inte nådde samma nivå som före covid-19-pandemin. Hotellen i Mariehamn hade rekordmånga övernattningar för april och de arbetsrelaterade övernattningarna var nästan dubbelt flera än medeltalet för april under 2000-talet.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland april 2022

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Gäster från 27 olika länder

Det anlände närmare 6 800 gäster till hotellen och 55 procent av dem kom från Finland, 38 procent från Sverige och 7 procent från övriga länder. De finländska gästerna stannade i medeltal 2,0 nätter, medan de svenska gästernas vistelser i genomsnitt var något kortare, 1,7 nätter. Finland stod för 7 600 övernattningar, vilket är 700 flera än den tidigare toppnoteringen i april 2018. De svenska gästernas övernattningar minskade med 15 procent jämfört med april 2019 och uppgick till 4 300. Hotellen gästades av personer från 27 olika länder. Förutom Finland och Sverige stod endast Åland och Estland för över 100 övernattningar medan Danmark, Lettland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Tyskland hade runt 50 övernattningar vardera.

Toppnotering för hotellövernattningarna i Mariehamn

Hotellen i Mariehamn hade i april 2022 fler övernattningar än under samma månad tidigare på 2000-talet, närmare bestämt 11 100 stycken vilket är 500 fler än tidigare rekord. På hotellen i landskommunerna var övernattningarna på samma nivå som i april 2019, eller 1 600 stycken. Stadshotellen stod därmed för 87 procent av övernattningarna. Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var 29 procent, 38 procent på hotellen i Mariehamn och 8 procent i landskommunerna.

Hotellövernattningar efter region april 2019–2022

 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

En tredjedel av övernattningarna var arbetsrelaterade

Av de 12 700 hotellövernattningarna i april 2022 hade 8 500 fritid och 4 200 jobb som syfte. Antalet övernattningar på grund av fritid var högre än medeltalet för april under 2000-talet, men inte riktigt på samma nivå som under de tre sista åren före covid-19-pandemins utbrott 2017–2019. De arbetsrelaterade övernattningarna var dock betydligt fler än tidigare i april under 2000-talet, eller drygt 1 000 fler än de tidigare toppnoteringarna. Övernattningarna med jobbsyfte utgjorde en tredjedel av alla, vilket är en större andel än normalt för samma månad under tiden före pandemin.

Hotellövernattningar efter resans syfte april 2000–2022

 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Färre övernattningar än 2019 under januari till april

Trots rekordantalet övernattningar i april var läget för årets första fyra månader sammanlagt fortsättningsvis sämre än under samma period 2019, före pandemin. Under januari till april 2019 uppgick övernattningarna till 30 100, medan totalen för samma månader 2022 var        24 700. Nedgången jämfört med 2019 låg på 18 procent. Det var framför allt övernattningarna av gäster från Sverige som inte hade kommit upp till samma nivå som 2019, utan minskningen var så stor som 42 procent. De finländska övernattningarna var tio procent färre än under perioden januari–april 2019. Övernattningarna av gäster från övriga länder hade däremot fördubblats jämfört med samma månader 2019.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–april 2018–2022

 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter region och gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax