Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2023

Färre hotellövernattningar av finländska gäster än i april i fjol

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i april 2023 till 11 800. Detta innebär en minskning med sju procent från samma månad föregående år, då övernattningarna var rekordmånga för april, men en ökning med sex procent jämfört med samma månad 2019, före pandemin. Det var det ovanligt höga antalet övernattningar av finländska gäster i april 2022 som sjönk, samtidigt som de svenska gästernas övernattningar ökade med drygt hundra. I relation till april 2019 var dock de finländska övernattningarna nästan 1 000 fler och de svenska 600 färre.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland april 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gäster från 36 länder

Det anlände 6 600 gäster från 36 olika länder till hotellen i april. Drygt hälften av gästerna var från Finland och två femtedelar från Sverige. Av de övriga knappt 500 gästerna kom nästan hälften från Åland. Därnäst var Luxemburg, Tyskland, Norge, Estland och Storbritannien bäst representerade med 20–40 personer vardera. Gästerna stannade i medeltal 1,8 nätter per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland april 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Jämfört med april 2019 ökade övernattningarna av gäster från Finland med 18 procent, medan de svenska gästernas övernattningar minskade med 13 procent, vilket innebär en ökning med 6 procent totalt. Övernattningarna i april 2023 nådde dock inte rekordnivån från april 2022 utan minskade med 7 procent trots att övernattningarna av gästerna från såväl Sverige som övriga länder ökade. Det var de finländska övernattningarna som inte kom upp i samma höga nivå som april 2022 utan reducerades med 15 procent.

Färre hotellövernattningar än april 2022 endast i Mariehamn

Över fyra femtedelar av övernattningarna i april tog plats på hotellen i Mariehamn, eller 10 200 övernattningar. Det var endast i staden som övernattningarna var flera jämfört med april 2019 och färre i relation till april 2022. I landskommunerna var hotellövernattningarna lika många i april alla tre åren, eller 1 600. Beläggningsgraden var 34 procent av den totala rumskapaciteten i Mariehamn och 9 procent i landskommunerna. Ser man till hela Ålands hotell var 28 procent av hotellrummen belagda i april.

Hotellövernattningar efter region april 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Minskad andel arbetsrelaterade övernattningar

Fyra femtedelar av hotellövernattningarna var fritidsrelaterade och en femtedel berodde på arbete, vilket i stort motsvarar läget i april 2019. Samma månad 2022 var andelen arbetsrelaterade övernattningar större, runt en tredjedel. Det var framför allt antalet arbetsrelaterade övernattningar som förändrades från april 2022, en minskning med 2 000 övernattningar, medan övernattningarna i samband med fritidsresor ökade med drygt 1 000.

Hotellövernattningar efter resans syfte april 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Svenska övernattningarna under januari till april på samma nivå som före pandemin

Även om övernattningarna i april 2023 var färre än samma månad 2022 har det totala antalet övernattningar för året hittills, det vill säga januari-april 2023, ökat med 28 procent jämfört med samma period 2022. Detta beror framför allt på den stora ökningen i antalet övernattningar av gäster från Sverige, men också de finländska övernattningarna var flera än 2022. I relation till perioden januari–april 2019 hade övernattningarna ökat med fem procent, eller 1 600 övernattningar. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–april 2018–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax