Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2024

En fjärdedel av hotellrummen var belagda

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i april 2024 till 9 700, vilket var färre än samma månad såväl året före pandemin 2019 som senaste år 2023. Jämfört med april 2023 minskade främst övernattningarna av gäster från Sverige, men också de finländska övernattningarna blev färre. Nedgången drabbade hotellen i såväl Mariehamn som landskommunerna och både de fritids- och de arbetsrelaterade övernattningarna decimerades. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var 25 procent.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resornas syfte april 2019, 2023 och 2024Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Drygt 57 procent av gästerna kom från Finland

Hotellen på Åland hade 5 400 gäster från 30 olika länder i april 2024. Över 57 procent av gästerna kom från Finland och 34 procent från Sverige. Tre procent av hotellgästerna var ålänningar och sex procent kom från övriga länder, av vilka Norge var bäst representerat med närmare 90 personer. Gästerna stannade i medeltal 1,8 nätter på hotellen.

Stor nedgång i antalet övernattningar av gäster från Sverige

Antalet hotellövernattningar var 9 700, vilket var en minskning med 13 procent från april 2019 och med 18 procent från april 2023. Övernattningarna av gäster från Finland var fler än samma månad 2019, men färre än i april i fjol. De svenska gästernas övernattningar, som under januari, februari och mars var fler än motsvarande månader 2019 och 2023, minskade nu betydligt i relation till såväl april 2019 som april 2023, eller med 42 procent från 2019 och med 34 procent från 2023.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland april 2024
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Något färre övernattningar än januari–april 2023 

Antalet hotellövernattningar hittills i år (januari–april) uppgick till 30 300. Trots nedgången under april var antalet på samma nivå som för motsvarande månader 2019, men jämfört med januari–april 2023 hade antalet minskat med nästan 5 procent. Det var främst övernattningarna av gäster från Finland som stod för nedgången när man ser till året hittills, medan övernattningarna av gäster från Sverige var lika många som under samma period både 2019 och 2023.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–april 2018–2024 
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax