Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2007

 

Övernattningarna ökade i augustiTotala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 30 751, vilket innebär en ökning om drygt fyra  procent jämfört med augusti 2006. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige.  De finländska övernattningarna ökade med närmare fyra procent och de svenska minskade med nästan sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i augusti, den ökningen var närmare 66 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för de övernattande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden