Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2008

 

Även övernattningarna minskade i augustiTotala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 28 828, vilket innebär en minskning om drygt 6 procent jämfört med augusti 2007. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan fem procent medan de svenska minskade med närmare 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i augusti, den minskningen var drygt 30 procent.

Siffrorna för augusti 2008 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 65 procent och för den öppna kapaciteten nästan 67 procent. I juli var siffrorna för den totala och den öppna  kapaciteten 79 procent. 

Av de övernattande var närmare 52 procent från Finland och nästan 39 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter augusti. I juli stannade alla gäster i genomsnitt  1,6 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 91 procent på grund av fritid och nästan nio procent på grund av yrke. I juli var motsvarande siffror drygt 96 respektive knappt fyra procent.

Om man jämför med inresandestatistiken kan man konstatera att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde 6,7 procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var 22,7 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets åtta månader har hotellen haft drygt 142 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2007 innebär det en ökning om nästan 2 900 övernattningar eller drygt två procent. De finländska övernattningarna ökade med närmare tio procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt fem procent. De övernattningar som gästerna från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt åtta procent. Vid jämförelse mellan 2006 och 2007 ser vi att de finländska övernattningarna under januari – augusti minskade med tre procent och de svenska övernattningarna var oförändrade, de övernattande från övriga länder ökade med 30 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden