Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2009

Något fler övernattade på hotell i augusti
Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 28 944, vilket innebär en ökning om knappt en halv procent jämfört med augusti 2008. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare sex procent medan de svenska ökade med lika många procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i augusti, den ökningen var 12 procent. 

Siffrorna för augusti 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 65 procent i augusti. I juli var den siffran 83 procent. 

Av de övernattande gästerna var nästan 49 procent från Finland och knappt 41 procent från Sverige, gästerna från övriga länder utgjorde i augusti drygt tio procent av de övernattande. De finländska gästerna övernattande i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,7 nätter.

Av övernattningarna skedde knappt 87 procent på grund av fritid och närmare 13 procent på grund av yrke. I juli var motsvarande siffror 94 respektive sex procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt sex procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var närmare 24 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 145 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om närmare 2 900 övernattningar eller 2 procent. De finländska övernattningarna minskade med åtta procent och de svenska med knappt två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 91 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-augusti ökade närmare 10 procent medan de svenska övernattningarna minskade med nästan fem procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt åtta procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden