Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2010

Övernattningarna ökade i augusti
Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 30 647, vilket innebär en ökning om nästan sex procent jämfört med augusti 2009. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. Även övernattningarna från övriga länder visar på en ökning. De finländska övernattningarna ökade med sex procent medan de svenska minskade med drygt en procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade med nästan 34 procent. Regionalt sett stod landskommunerna för ökningen i augusti.

Siffrorna för augusti 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 70 procent. I juli var den siffran 83. 

Av de övernattande var 49 procent från Finland och närmare 38 procent från Sverige. De finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och gäster från Sverige 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter i juli.

Av övernattningarna skedde drygt 80 procent på grund av fritid och drygt 19 procent på grund av yrke. I juli var motsvarande siffror 93 respektive 7 procent.

Under årets åtta månader har hotellen haft nästan 138 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 6 800 övernattningar eller knappt sex procent. De finländska övernattningarna ökade med nästan åtta procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt en halv procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 61 procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-augusti minskade med åtta procent och de svenska med närmare två procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 91 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden