Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2011

Minskning av gästnätter på hotellen även i augusti

Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 35 148, vilket innebär en minskning om drygt fem procent jämfört med augusti 2010. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare 12 procent medan de svenska minskade med knappt en procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i augusti, den ökningen var fem procent.

Siffrorna för augusti 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 63 procent. I juli var den siffran 79 procent. 

Av de övernattande var drygt 38 procent från Finland och drygt 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6, gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna skedde 85 procent på grund av fritid och närmare 15 procent på grund av yrke. I juli var siffrorna 93 respektive sju procent.

Under årets åtta första månader har hotellen haft knappt 148 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med knappt 4 300 övernattningar eller drygt tre procent. De finländska övernattningarna minskade med lite över fyra procent medan de svenska ökade med drygt tio procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med lite över 19 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-augusti ökade med sju procent medan de svenska minskade med fyra procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt 48 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 19 september 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden