Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2013

Lite färre hotellgästnätter i augusti

Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 31 409, vilket innebär en minskning om knappt en halv procent jämfört med augusti 2012. Övernattningarna ökade från Finland medan de minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt sju procent, de svenska minskade med nästan tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i augusti, den minskningen var drygt 14 procent.

Siffrorna för augusti 2013 baseras på uppgifter för 17 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 62 procent. I juli var den siffran 81 procent. 

Av de övernattande var nästan 41 procent från Finland och drygt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska 2,1 nätter och gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i augusti skedde drygt 89 procent på grund av fritid och närmare elva procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 95 respektive fem procent.

Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 156 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med närmare 4 600 övernattningar eller tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med nästan sju procent, de svenska har minskat med närmare två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare åtta procent. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-augusti minskade med fyra procent och de svenska med drygt tio procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt nio procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 17 september 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden