Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2014

 

 

Minskning av hotellgästnätter i augusti

Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 29 377, vilket innebär en minskning med drygt fyra procent jämfört med augusti 2013. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. Minskningen från Finland var drygt 15 procent och från Sverige var den knappt sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i augusti, den ökningen var nästan 54 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet. 

Siffrorna för augusti 2014 baseras på uppgifter för 13 hotell. Under månaden har alla hotell haft öppet men ett hotell har inte lämnat uppgifter för augusti så denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 67 procent. I juli var den siffran 86 procent.  

Av de övernattande var nästan 37 procent från Finland och närmare 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 2 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter. 

Av övernattningarna i augusti skedde drygt 89 procent på grund av fritid och närmare elva procent på grund av yrke. I juli var sifforna 93 respektive sju procent. 

Hittills under året har hotellen haft nästan 149 547 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en minskning med nästan 8 800 övernattningar eller närmare sex procent. De finländska övernattningarna har minskat med nästan tio procent och de svenska med drygt två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med en procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-augusti ökade med drygt sju procent och de svenska med drygt en procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt åtta procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 19 september 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

 

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden