Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2015

Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti

Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 34 031, vilket innebär en ökning om närmare 16 procent jämfört med augusti 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 32 procent och de svenska med nästan 16 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i augusti, den minskningen var drygt 25 procent.

Siffrorna för augusti 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för augusti vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 64 procent. I juli var den siffran 89 procent. 

Av de övernattande var nästan 42 procent från Finland och närmare 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,5 nätter och de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska gästerna och gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i augusti skedde drygt 86 procent på grund av fritid och närmare 14 procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 92 respektive sju procent.

Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 168 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med knappt 19 200 övernattningar eller nästan 13 procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt 18 procent och de svenska med drygt sju procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 16 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-augusti minskade med knappt tio procent och de svenska drygt två procent. De övernattande från övriga länder minskade med en procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 17 september 2015  

 

 Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)