Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2016

Hotellgästnätterna ökade i augusti

Antalet övernattningar på hotellen var i augusti drygt 36 100, vilket innebär en ökning med närmare fyra procent jämfört med augusti 2015. Övernattningarna från Finland ökade med två procent och övernattningarna från Sverige ökade med nästan åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i augusti, den minskningen var närmare nio procent.

Siffrorna för augusti 2016 baseras på uppgifter för alla 15 hotell. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 62 procent. I juli var den siffran 82 procent.  

Av de övernattande var nästan 41 procent från Finland och drygt 51 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska två nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I juli stannade de finländska gästerna 1,7 nätter och de svenska 1,9 nätter, även gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i augusti skedde drygt 90 procent på grund av fritid och knappt tio procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 94 respektive sex procent.
Under årets åtta första månader har hotellen haft närmare 167 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om knappt en procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare en procent medan de svenska har minskat med nästan fyra procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt fem procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–augusti ökade med nästan 18 procent och de svenska med närmare åtta procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 16 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 21 septemberi 2016

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)