Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2017

Något färre övernattade på hotellen i augusti

I augusti var totala antalet övernattningar på hotellen 36 017, vilket innebär en minskning om knappt en halv procent jämfört med augusti 2016. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt två procent och de svenska med nästan fem procent. Övriga länders gästnätter ökade med nästan 36 procent i augusti. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för augusti 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 65 procent. I juli var den siffran 90 procent.

Av de övernattande var 40 procent från Finland och nästan 49 procent från Sverige. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I juli stannade de finländska gästerna 1,7 nätter, de svenska 1,8 nätter, även gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter i genomsnitt.

Av övernattningarna i augusti skedde knappt 89 procent på grund av fritid och drygt elva procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 96 respektive fyra procent.

Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 171 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt två procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt fyra procent medan de svenska övernattningarna har ökat med en halv procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden ökat med drygt två procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om knappt en procent medan de svenska övernattningarna minskade med närmare fyra procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med drygt fem procent under januari-augusti.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden