Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2018

Färre hotellgästnätter i augusti

I augusti var totala antalet övernattningar på hotellen 33 307, vilket innebär en minskning om drygt fem procent jämfört med augusti 2017. De finländska övernattningarna ökade med närmare två procent medan de svenska minskade med drygt elva procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i augusti, den minskningen var tre procent.

Siffrorna för augusti 2018 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter viket betyder att siffrorna är preliminära. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 65 procent. I juli var den siffran 81 procent.

Av de övernattande var drygt 43 procent från Finland och 45 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter medan de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I juli stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och svenska 1,8 nätter, även gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i augusti skedde nästan 91 procent på grund av fritid och drygt nio procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 96 respektive fyra procent.

Under årets åtta månader har hotellen haft 165 532 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en minskning om närmare fyra procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare två procent och de svenska har minskat med närmare nio procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med knappt sju procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt fyra procent och de svenska med en halv procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med drygt två procent under januari-augusti

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax