Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2019

Fler hotellövernattningar i augusti

Totala antalet övernattningar på hotellen i augusti var 34 857, vilket innebär en ökning om närmare tre procent jämfört med augusti 2018. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt två procent och de svenska med knappt två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i augusti, den ökningen var sju procent.

Siffrorna för augusti 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 66 procent i augusti, i juli var beläggningen 84 procent.

Av de övernattande var drygt 42 procent från Finland och närmare 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I juli stannade de finska gästerna 1,7 och de svenska gästerna i genomsnitt 1,9 nätter, gäster från övriga länder 1,7 nätter.

Av övernattningarna i augusti skedde drygt 90 procent på grund av fritid och nästan tio procent på grund av yrke. I juli var siffrorna 97 respektive tre procent.

Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 169 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om drygt två procent. De finländska övernattningarna ökade med drygt en halv procent och de svenska ökade med drygt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare nio procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med knappt två procent medan de svenska minskade med närmare nio procent. De övernattande från övriga länder minskade med närmare sju procent under januari–augusti.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax