Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2020

Övernattningarna minskade med nästan 60 procent jämfört med augusti i fjol

Hotellövernattningarna i augusti uppgick till knappt 15 000, vilket är en nedgång med 57,9 procent jämfört med samma månad 2019. Det är främst antalet övernattningar av personer från Sverige som rasat, från nästan 16 000 i augusti i fjol till under 500 stycken. De svenska övernattningarna utgjorde endast 3 procent, vilket kan jämföras med 45 procent i augusti 2019. Övernattningarna av finländska gäster minskade betydligt mindre, från nästan 15 000 till drygt 13 000, medan övriga länder (inklusive Åland) stod för över 900 övernattningar.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Under augusti anlände knappt 8 000 gäster till hotellen och över 7 000 av dem kom från Finland. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,9 nätter på hotellen, vilket är lite längre än i augusti 2019 då de stannade i medeltal 1,6 nätter. Av de övriga drygt 800 anlända kom 270 från Sverige, 250 från Åland och resterande 320 från de drygt 20 andra representerade länderna. De åländska hotellgästerna var över 50 procent flera än i augusti föregående år.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Beläggningsgraden räknat på den totala rumskapaciteten uppgick till 29,8 procent och sett till den öppna kapaciteten var beläggningen 35,2 procent. I augusti i fjol var beläggningsgraden av den öppna kapaciteten 65,7 procent vilket sammanföll med totalbeläggningen eftersom hela hotellrumskapaciteten var öppen den månaden. Siffrorna baseras på uppgifter från 15 hotell.

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i augusti 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax