Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2021

Antalet hotellövernattningar i augusti på samma nivå som 2019

I augusti 2021 uppgick övernattningarna på de åländska hotellen till 34 400, vilket var en minskning med 400, eller drygt 1 procent, jämfört med samma månad 2019. Antalet var dock något högre än medeltalet för augusti under 2010-talet (33 300) och jämfört med augusti 2020 ökade övernattningarna med 134 procent. Gäster från Finland stod för tre fjärdedelar av övernattningarna och personer från Sverige för en knapp femtedel, vilket innebär en stor ökning av de finländska övernattningarna och mer än en halvering av de svenska i relation till augusti 2019.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland augusti 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Betydligt fler svenska gäster än i juli

Det anlände 18 800 gäster till hotellen i augusti, vilket var 1 600 färre än i augusti 2019. Nästan 76 procent av gästerna var finländare, 18 procent var svenskar och under 1 procent ålänningar. Från ytterligare 37 olika länder kom sammanlagt drygt 900 personer, varav 270 från Estland, 170 från Tyskland, 70 från Schweiz och 50 från Danmark. Trots att de svenska gästerna var betydligt färre än normalt i månaden augusti hade de ökat jämfört med juli, från 2 200 till 3 500 personer.

De finländska övernattningarna ökade med 76 procent jämfört med augusti 2019

Gäster från Finland stod för tre fjärdedelar av övernattningarna och gäster från Sverige för en knapp femtedel. I augusti 2019 uppgick båda länders övernattningar till över 40 procent av de totala hotellövernattningarna. De finländska övernattningarna ökade således betydligt, med 76 procent jämfört med augusti 2019, medan de svenska decimerades med mera än hälften. De åländska övernattningarna, vilka ökade avsevärt under 2020, uppgick nu till 230 stycken, vilket fortfarande var flera än i augusti 2019, men en minskning med 36 procent jämfört med augusti 2020.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland augusti 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

En tiondel av övernattningarna var arbetsrelaterade

Runt 90 procent av övernattningarna gjordes i samband med fritidsresor, medan 10 procent var arbetsrelaterade. Denna fördelning gällde för såväl de finländska som de svenska övernattningarna, medan syftet var fritid för endast tre fjärdedelar av de åländska övernattningarna.

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland augusti 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fyra femtedelar av hotellrummen i Mariehamn nyttjades

Hotellen i Mariehamn hade 26 500 övernattningar och i landskommunernas hotell uppgick antalet till 7 900. Därmed stod stadshotellen för 77 procent av övernattningarna. Jämfört med augusti 2019 ökade hotellövernattningarna i Mariehamn med drygt 3 procent, medan hotellen i landskommunerna noterade en minskning med 14 procent. Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten uppgick till 68 procent, vilket är något högre än i augusti 2019 då den var 66 procent. Hotellen i Mariehamn hade högre beläggningsgrad i augusti 2021 (80 procent) än samma månad 2019 (74 procent), medan beläggningen var något lägre för hotellen i landskommunerna, 43 procent i augusti 2021 och 47 procent i augusti 2019.

Totalbeläggning på åländska hotell efter region augusti 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Drygt 130 000 hotellövernattningar hittills i år

Trots att övernattningarna var rekordmånga i juli och nästan lika många som 2019 i augusti visar perioden januari till augusti 2021 en nedgång på 23 procent jämfört med samma period 2019. Det var framför allt de svenska övernattningarna som rasade, en minskning med 82 procent. De finländska gästernas övernattningar ökade med 32 procent, medan övernattningar av gäster från övriga länder gick ned med 74 procent. Till antalet var hotellövernattningarna under januari till augusti 2019 drygt 169 400, under samma period 2020 uppgick de till 72 500 och 2021 var de 130 200 stycken.

Hotellövernattningar januari–augusti 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax