Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2022

Färre hotellövernattningar av finländare än i fjol, men flera än före pandemin

Antalet övernattningar på de åländska hotellen uppgick i augusti till 39 400, vilket är rekord för augusti och drygt 6 000 flera än medeltalet för denna månad under 2010-talet. Jämfört med augusti 2019, före covid-19-pandemin, ökade hotellövernattningarna med 13 procent. De finländska övernattningarna var fortsättningsvis betydligt flera än före pandemin, men jämfört med augusti i fjol hade de minskat med 20 procent. Övernattningarna av gäster från Sverige nådde inte samma nivå som 2019, men i relation till augusti i fjol hade de mer än fördubblats.

Hotellövernattningar augusti 2018–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över hälften av gästerna kom från Finland

Det anlände drygt 21 000 gäster till hotellen i augusti och 57 procent av dem kom från Finland, 34 procent från Sverige och 9 procent från ytterligare 50 olika länder. De gäster som kom från andra länder än Finland, Sverige eller Åland stannade i medeltal längst, eller 2,9 nätter per person, och deras övernattningar var flera än i augusti tidigare under 2000-talet, över 4 800 stycken. Danmark stod för drygt 1 000 övernattningar, Norge för 840, Island för 600, Tyskland för 480 och Estland för 350. Också gäster från Schweiz, Frankrike, USA, Spanien, Storbritannien och Italien hade över 100 hotellövernattningar på Åland i augusti 2022.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland augusti 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Tre fjärdedelar av hotellövernattningarna tog plats på stadshotellen

Hotellen i Mariehamn stod för 29 800 och hotellen i landskommunerna för 9 600 övernattningar. Både på hotellen i staden och i landskommunerna var antalet övernattningar högre i augusti 2022 än under samma månad 2019, men ökningen var större i Mariehamn. För stadshotellens del utgjorde antalet övernattningar ett rekord för augusti under 2000-talet, medan landskommunernas hotell inte nådde samma resultat som under augusti 2013–2017 då övernattningarna uppgick till 10 000–11 000. I stadens hotell stod finländska gäster för 59 procent av övernattningarna, medan gäster från Sverige stod för 55 procent av hotellövernattningarna i landskommunerna. Drygt 76 procent av alla hotellrum var uthyrda under månaden, men beläggningsgraden var högre på hotellen i Mariehamn (86 procent) än i landskommunerna (52 procent).

Hotellövernattningar efter region augusti 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fritidsresor stod för ökningen i augusti

Över nio tiondelar av hotellövernattningarna i augusti var fritidsrelaterade och en knapp tiondel hade arbete som syfte. För de åländska hotellgästernas del var endast fyra procent av övernattningarna arbetsrelaterade och samma sak gällde sex procent av de svenska övernattningarna. För gästerna från Finland berodde 10 procent av hotellövernattningarna på arbete, medan gästerna från övriga länder hade den högsta andelen arbetsrelaterade övernattningar, 13 procent. Det var främst fritidsresor som stod för ökningen av hotellövernattningarna, medan de arbetsrelaterade övernattningarna var på samma nivå som i augusti 2019. 

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland augusti 2022, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De svenska övernattningarna nådde fortfarande inte 2019-nivån på årsbasis

Under perioden januari till augusti 2022 ökade hotellövernattningarna med nio procent jämfört med samma period 2019. Det var de finländska övernattningarna som stod för ökningen, medan övernattningarna av gäster från Sverige och övriga länder var betydligt färre än 2019. Jämfört med perioden januari-augusti 2021 hade de finländska övernattningarna också ökat, men endast med fyra procent, medan de svenska övernattningarna hade mer än fyrdubblats. Totalt sett hade övernattningarna ökat med 42 procent jämfört med januari-augusti 2021.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–augusti 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax