Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2023

Hotellövernattningarna minskade något i stadshotellen

Hotellen på Åland hade i augusti drygt 37 000 övernattningar, vilket är en minskning med cirka 2 000 jämfört med augusti 2022, men en ökning med 2 400 från samma månad 2019. Det var övernattningarna på hotellen i Mariehamn som var färre, medan hotellen i landskommunerna hade något flera övernattningar än augusti 2022. Både de fritids- och de arbetsrelaterade övernattningarna minskade något jämfört med augusti i fjol.

Hotellövernattningar efter hotellens region augusti 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan 20 000 gäster från 45 olika länder

Det anlände närmare 20 000 gäster till hotellen i augusti. Drygt 55 procent av dem kom från Finland, 36 procent från Sverige, 2 procent från Åland och 6 procent från övriga länder. Av de övriga länderna stod Estland och Tyskland för flest gäster, 250 respektive 200 personer. Därtill representerades också Norge, Schweiz, Frankrike och Luxemburg av flera än 50 gäster vardera. Gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland augusti 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Övernattningarna minskade med fem procent från augusti 2022

Gäster från Finland stod för över hälften av hotellövernattningarna, eller drygt 19 000, vilket innebär en ökning med 30 procent från augusti 2019, men en nedgång med 7 procent från samma månad 2022. De svenska gästernas övernattningar var inte lika många som i augusti 2019, men ökade med 11 procent jämfört med augusti 2022. Övernattningarna av gäster från övriga länder uppgick till 3 000, vilket var en nedgång med över 40 procent från augusti i fjol då deras övernattningar var ovanligt många för augusti, över 5 000. I övriga länder ingår Åland som stod för 580 hotellövernattningar, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med augusti 2022. Totalt sett minskade övernattningarna med fem procent i relation till augusti 2022.

Två tredjedelar av hotellrummen nyttjades 

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var 65 procent. På hotellen i Mariehamn var tre fjärdedelar av rummen belagda medan knappt hälften av hotellrummen i landskommunerna nyttjades. I augusti i fjol var beläggningsgraden högre, 76 procent, vilket beror på både att fler rum hyrdes ut och att den totala rumskapaciteten var mindre.

Totalbeläggning på hotellen 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fortsättningsvis färre övernattningar av gäster från Sverige än före pandemin

Om man ser på året hittills, d.v.s. januari till augusti, var övernattningarna lika många som under samma period 2022. De finländska övernattningarna minskade något från rekordnivån i fjol, men var fortfarande betydligt flera än under motsvarande månader 2019 eller tidigare på 2000-talet. Antalet svenska övernattningar ökade med 15 procent jämfört med januari–augusti 2022, men nådde inte samma nivå som före pandemin. Övernattningarna av gäster från övriga länder gick ned med 19 procent från 2019 och med 6 procent i jämförelse med januari–augusti 2022.

Hotellövernattningar januari–augusti 2018–2023 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax