Inkvarteringsstatistik för hotell december 2014

Liten minskning av hotellgästnätterna i december

Totala antalet övernattningar på hotellen var i december 4 122, vilket innebär en minskning med knappt en halv procent jämfört med december 2013. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. Minskningen från Finland var drygt en procent och från Sverige knappt fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i december, den ökningen var nästan 59 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för december 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 12 procent. I november var den siffran 19 procent.

Av de övernattande var drygt 45 procent från Finland och nästan 48 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,2 nätter. I november stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,8 nätter.

Av övernattningarna i december skedde nästan 67 procent på grund av fritid och knappt 31 procent på grund av yrke. I november var sifforna 68 respektive 32 procent.

Under året har hotellen haft närmare 186 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med drygt 8 500 övernattningar eller drygt fyra procent. De finländska övernattningarna har minskat med åtta procent och de svenska med drygt en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med knappt en procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-december ökade med nästan sex procent medan de svenska minskade marginellt. De övernattande från övriga länder ökade med närmare åtta procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 19 januari 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)