Inkvarteringsstatistik för hotell december och hela år 2002

Hotellstatistiken för hela år 2002 är klar. Antalet övernattningar på de åländska hotellen under hela året var drygt 175 000, vilket är en minskning om nästan tre procent jämfört med 2001. Antalet övernattningar minskade alla månader under hela 2002 jämfört med motsvarande tid år 2001 förutom i augusti och oktober. Övernattningarna som de finländska gästerna stod för minskade med drygt fyra procent och de svenska gästernas övernattningar minskade med under en procent under året jämfört med föregående år. Även de övernattningar som gäster från övriga länder, totalt sett, stod för minskade jämfört med året innan. Andelen av svenska gästers övernattningar var närmare 48 procent och de finländska gästernas övernattningar var nästan 45 procent.

I december minskade antalet övernattningar med över 36 procent jämfört med december i fjol. Antalet övernattningar minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna var 51 procent och de svenska övernattningarna 45 procent. Den regionala fördelningen visas inte eftersom så få hotell på landsbygden hade öppet.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden