Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2002

Beläggningsgraden för totalkapaciteten var i februari 10,3 procent och för den öppna kapaciteten 18,5 procent. Antalet övernattningar på hotellen minskade totalt med över 100 eller 2,9 procent jämfört med februari 2001. Antalet svenska övernattningar minskade med närmare 100 eller drygt 4 procent, medan antalet finska övernattningar ökade med knappt en procent. Gästerna från övriga länder hade också färre övernattningar i februari i år jämfört med februari 2001.

Av gästernas övernattningar i februari skedde närmare 69 procent på fritiden och drygt 31 procent på yrkets vägnar.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden