Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2003

Antalet övernattningar på hotellen minskade totalt med över 18 procent jämfört med februari 2002. Både finländska och svenska gästers övernattningar minskade, de finländska med drygt 28 procent och de svenska med drygt 12 procent. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var i februari 10,2 procent och för den öppna kapaciteten 22,1 procent.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden