Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2008

Övernattningarna ökade i februari
Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 4 682, vilket innebär en ökning om 15,6 procent jämfört med februari 2007. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nio procent och de svenska med nästan 19 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i februari, den ökningen var nästan 50 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden