Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2009

 

I februari minskade övernattningarnaTotala antalet övernattningar på hotellen var i februari 4 353, vilket innebär en minskning om sju procent jämfört med februari 2008. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt nio procent och de svenska med nästan tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i februari, den minskningen var knappt 26 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2009 baseras på uppgifter för  alla 17 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 14 procent och för den öppna kapaciteten nästan 24 procent. I januari var siffrorna för totala kapaciteten knappt 12 och för den öppna kapaciteten närmare 20 procent. 

Av de övernattande var närmare 44 procent från Finland och nästan 52 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 62 procent på grund av fritid och nästan 38 procent på grund av yrke. I januari var motsvarande siffror 60 respektive 40 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden