Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2011

Övernattningarna minskade i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 3 955, vilket innebär en minskning om drygt 12 procent jämfört med februari 2010. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt 13 procent och de svenska med nästan 12 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i februari, den minskningen var närmare fem procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2011 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 13 procent. I januari var den siffran knappt 12 procent. 

Av de övernattande var knappt 52 procent från Finland och drygt 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter, de svenska 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 57 procent på grund av fritid och drygt 43 procent på grund av yrke. I januari var siffrorna 59 respektive 41 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft närmare 8 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en minskning med närmare 300 övernattningar eller drygt tre procent. De finländska övernattningarna minskade med drygt tio procent medan de svenska ökade med drygt sju procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 21 procent. Vid jämförelse mellan 2009 och 2010 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-februari ökade med nästan 15 procent medan de svenska minskade med nästan 21 procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt sju procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 15 mars 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden