Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2012

Hotellövernattningarna ökade i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 4 219, vilket innebär en ökning om drygt fyra procent jämfört med februari 2011. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan elva procent medan de svenska ökade med nästan 20 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i februari, den ökningen var närmare 21 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2012 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har åtta hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 13 procent. I januari var den siffran elva procent. 

Av de övernattande var drygt 43 procent från Finland och lite mer än 52 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter.

Av övernattningarna i februari skedde 61 procent på grund av fritid och nästan 39 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 59 respektive 41 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft närmare 8 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med knappt 200 övernattningar eller två procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt fyra procent medan de svenska har minskat med drygt nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 20 procent. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-februari minskade med drygt tio procent medan de svenska ökade med nästan 18 procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 20 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 12 mars 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden