Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2013

Antalet hotellgästnätter upp med drygt 35 procent i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 5 692, vilket innebär en ökning om drygt 35 procent jämfört med februari 2012. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare 39 procent och de svenska med nästan 31 procent jämfört med samma period i fjol. Även övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i februari, den ökningen var 56 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2013 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har åtta hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 15 procent. I januari var den siffran 12 procent. 

Av de övernattande var drygt 44 procent från Finland och nästan 51 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter.

Av övernattningarna i februari skedde knappt 70 procent på grund av fritid och drygt 30 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 60 respektive 40 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft drygt 9 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med drygt 1 500 övernattningar eller lite över 18 procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt 15 procent och de svenska med drygt 19 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med 38 procent. Jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-februari ökade med knappt fyra procent medan de svenska minskade med drygt nio procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 20 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 21 mars 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden