Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2014

Färre övernattningar i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 4 591, vilket innebär en minskning med drygt 19 procent jämfört med februari 2013. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan 29 procent och de svenska med knappt 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i februari, den ökningen var nästan 15 procent. I fjol noterades en ovanligt stor ökning i februari vilket kan vara en förklaring till minskningen i år. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 13 procent. I januari var den siffran närmare 14 procent. 

Av de övernattande var drygt 39 procent från Finland och nästan 54 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter.

Av övernattningarna i februari skedde knappt 69 procent på grund av fritid och knappt 31 procent på grund av yrke. I januari siffrorna ungefär desamma.

Under årets två första månader har hotellen haft nästan 9 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med drygt 400 övernattningar eller närmare fem procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare 12 procent medan de svenska har ökat med nästan två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt fyra procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-februari ökade med drygt 15 procent och de svenska med drygt 19 procent. De övernattande från övriga länder ökade med 38 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 20 mars 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)