Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2015

Fler övernattade på hotellen i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 6 343, vilket innebär en ökning om drygt 38 procent jämfört med februari 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 34 procent och de svenska med nästan 47 procent jämfört med samma period i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.  Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i februari, den minskningen var fyra procent.

 

Siffrorna för februari 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 19 procent. I januari var den siffran 13 procent. 

 

Av de övernattande var drygt 38 procent från Finland och nästan 57 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt tre nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,8 nätter, de svenska gästerna stannade även då 1,6 nätter.

 

Av övernattningarna i februari skedde 72 procent på grund av fritid och drygt 27 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 62 respektive 38 procent.

 

Under årets två första månader har hotellen haft nästan 10 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med drygt 1 100 övernattningar eller tolv procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt sex procent medan de svenska har ökat med 14 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 39 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-februari minskade med nästan tolv  procent medan de svenska ökade med knappt två procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt fyra procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 20 mars 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)