Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2016

Färre hotellgästnätter i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 5 145, vilket innebär en minskning om närmare 19 procent jämfört med februari 2015. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt sex procent medan de svenska minskade med 34 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i februari, den minskningen var drygt 41 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 14 procent. I januari var den siffran tolv procent. 

Av de övernattande var drygt 50 procent från Finland och drygt 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter, de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I januari stannade de finländska och svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,6 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde drygt 64 procent på grund av fritid och nästan 36 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 65 respektive 35 procent.
Under årets två första månader har hotellen haft drygt 9 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om drygt fem procent. De finländska övernattningarna har ökat med 18 procent medan de svenska har minskat med drygt 18 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 45 procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–februari ökade med drygt sex procent och de svenska med 14 procent. Det övernattande från övriga länder ökade med nästan 39 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 17 mars 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)