Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2017

Hotellgästnätterna sjönk även i februari

I februari var totala antalet övernattningar på hotellen 5 072, vilket innebär en minskning om drygt en procent jämfört med februari 2016. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt en procent och de svenska med drygt två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i februari, den ökningen var drygt fyra procent.

Siffrorna för februari 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 14 procent. I januari var den siffran 13 procent.

Av de övernattande var drygt 50 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I januari stannade de finländska och svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av övernattningarna i februari skedde 70 procent på grund av fritid och nästan 30 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 65 respektive 35 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft drygt 9 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en minskning om drygt en procent. De finländska övernattningarna har minskat med drygt tre procent och de svenska med fyra procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden ökat med närmare 44 procent. Jämförelse mellan 2015 och 2016 visar att de finländska övernattningarna ökade med 18 procent medan de svenska minskade med drygt 18 procent under samma period. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 45 procent under januari-februari.

 

 

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden