Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2018

Hotellgästnätterna ökade en aning i februari

I februari var totala antalet övernattningar på hotellen 5 083, vilket innebär en marginell ökning jämfört med februari 2018. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan 28 procent medan de svenska minskade med närmare 29 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i februari, den minskningen var drygt 21 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 13 procent. I januari var den siffran elva procent.

Av de övernattande var drygt 64 procent från Finland och nästan 33 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I januari stannade de finländska och svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,4 nätter.

Av övernattningarna i februari skedde nästan 77 procent på grund av fritid och drygt 23 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 62 respektive 38 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft nästan 9 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en minskning om drygt två procent. De finländska övernattningarna har ökat med nästan elva procent och de svenska har minskat med nästan 15 procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med närmare 25 procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna minskade med drygt tre procent och de svenska med fyra procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 44 procent under januari-februari.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden