Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2019

Hotellgästnätterna ökade i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 5 305, vilket innebär en ökning om drygt fyra procent jämfört med februari 2018. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan 13 procent medan de svenska ökade med nästan 35 procent jämfört med samma period i fjol. Även övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i februari, den ökningen var närmare 41 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 14 procent i februari, i januari 2019 var beläggningen drygt 16 procent.

Av de övernattande var knappt 54 procent från Finland och drygt 42 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannande i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter. I januari stannade de finska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter, de svenska 1,9 nätter och gäster från övriga länder två nätter.

Av övernattningarna i februari skedde nästan 70 procent på grund av fritid och drygt 30 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 71 respektive 29 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft nästan drygt 11 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om närmare 22 procent. De finländska övernattningarna ökade med drygt 24 procent, de svenska med närmare 21 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med nästan fem procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med närmare elva procent medan de svenska minskade med nästan 15 procent. De övernattande från övriga länder minskade med nästan 25 procent under januari–februari.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax