Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2020

Hotellgästnätterna ökade i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 5 701, vilket innebär en ökning om drygt sju procent jämfört med februari 2019. Övernattningarna ökade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt en halv procent medan de svenska ökade med drygt elva procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de februari, den ökningen var närmare 58 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för februari 2020 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 14 procent i februari, i januari var beläggningen 19 procent.

Av de övernattande var drygt 50 procent från Finland och nästan 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna stannande i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I januari stannade de finländska och svenska gästerna 1,8 nätter och gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter.

Av övernattningarna i februari skedde nästan 79 procent på grund av fritid och närmare 22 procent på grund av yrke. I januari var de siffrorna 81 respektive 19 procent.

Under årets två första månader har hotellen haft nästan 11 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2019 innebär det en ökning om knappt en halv procent. De finländska övernattningarna minskade med 14 procent, de svenska ökade med drygt 21 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 23 procent. Jämförelse mellan 2018 och 2019 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt 24 procent och de svenska med nästan 21 procent. De övernattande från övriga länder minskade med närmare fem procent under januari–februari.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax