Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2021

Åländska gäster stod för nästan en femtedel av övernattningarna

Tolv månader har passerat sedan covid-19-pandemins följder började synas i de åländska hotellens inkvarteringssiffror och i februari 2021 var antalet hotellövernattningar det lägsta hittills under pandemin, med undantag för april 2020 då inresandet och inkvarteringsverksamheten avstannade nästan helt. I februari 2021 hade hotellen under 2 000 övernattningar, vilket innebär en minskning med 66 procent jämfört med samma månad 2020. Trots att övernattningarna minskade något i jämförelse med januari 2021 var antalet gäster som anlände till hotellen lite flera, drygt 1 000 personer i februari mot knappt 900 i januari. I stora drag har dock både antalet övernattningar och gäster varit på samma nivå de tre senaste månaderna, december 2020–februari 2021, med runt 2 000 övernattningar och ungefär 1 000 gäster per månad.

Gäster och övernattningar på hotellen efter månad januari 2020–februari 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nästan 30 procent av hotellgästerna var ålänningar

Gäster från Finland stod för över två tredjedelar av övernattningarna i februari 2021 och svenska gäster för drygt en tiondel. Hotellövernattningarna av åländska gäster mångdubblades jämfört med februari 2020 och uppgick till nästan 18 procent av alla, eller totalt 345 stycken. Av hotellgästerna var 65 procent finländare, nästan 30 procent ålänningar och under 5 procent svenskar. Endast tio personer kom från något av de övriga fyra länder som var representerade bland hotellgästerna denna månad. Gästerna från Sverige och övriga länder stannade i medeltal längst, ungefär 4,6 nätter per person, men totalt sett övernattade gästerna i genomsnitt 1,9 nätter var.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland februari 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Färre övernattningar framför allt på hotellen i Mariehamn

Hotellen i Mariehamn stod för 90 procent av övernattningarna och hotellen i landskommunerna för 10 procent. Både stads- och landsortshotellen hade färre övernattningar än i februari i fjol, men nedgången var betydligt större i Mariehamn än i landskommunerna. På hotellen i staden minskade övernattningarna med över två tredjedelar, medan de i landskommunerna gick ned med en tredjedel. Jämfört med januari 2021 minskade övernattningarna något på hotellen i Mariehamn, medan övernattningarna i landskommunerna var på samma nivå.

Hotellövernattningar efter region februari 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

En tredjedel av övernattningarna var arbetsrelaterade

Fritid var syfte för två tredjedelar av övernattningarna och en tredjedel kunde hänföras till arbetsresor. Jämfört med januari 2021 hade en större andel av svenskarnas övernattningar nu fritidssyfte, men det var fortfarande arbetsresorna som övervägde med två tredjedelar av de svenska gästernas övernattningar. För de finska gästerna var läget det motsatta då två tredjedelar av deras övernattningar berodde på fritid. För ålänningarnas del var över 95 procent av övernattningarna fritidsrelaterade, medan endast 2 procent av övernattningarna av gäster från övriga länder kunde hänföras till fritidsresor.

Övernattningar efter resans syfte och gästernas hemland februari 2021, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Beläggningsgraden åtta procent för Mariehamnshotellen

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten uppgick till 6 procent, vilket kan jämföras med 14 procent samma månad 2020. För hotellen i Mariehamn låg beläggningsgraden på åtta procent, medan hotellen i landskommunerna hade en beläggning på just över en procent. Beläggningsgraden för den öppna rumskapaciteten uppgick till 12 procent.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax