Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2022

Hotellövernattningarna ökade men var färre än före pandemin

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i februari till 3 600, vilket innebär en ökning med 83 procent jämfört med i fjol, men en minskning med 37 procent i relation till februari 2020 då covid-19-pandemin inte ännu hade någon synbar inverkan på antalet övernattningar. På hotellen i Mariehamn var övernattningarna betydligt färre än före pandemins utbrott, medan övernattningarna i landskommunernas hotell mer än fördubblades jämfört med februari 2020, framför allt beroende på en stor ökning av arbetsrelaterade hotellövernattningar i landskommunerna.

Hotellövernattningar februari 2019–2022 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

De arbetsrelaterade övernattningarna ökade mest

Nästan hälften av hotellövernattningarna berodde på arbetsresor, vilket var en ovanligt hög andel för februari under 2000-talet. Både de arbets- och fritidsrelaterade övernattningarna ökade från februari i fjol, men arbetsresorna ökade betydligt mera och nådde en nivå som motsvarar läget under tiden före pandemin. Övernattningarna som skedde i fritidssyfte var fortfarande långt under medelnivån för februari. På hotellen i Mariehamn var 45 procent av övernattningarna arbetsrelaterade, medan motsvarande siffra för landskommunernas hotell var 62 procent.

Hotellövernattningar februari 2000–2022 efter resans syfte

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Rekordmånga övernattningar av gäster från andra länder än Finland, Sverige eller Åland

Det anlände 1 900 gäster till hotellen och närmare 60 procent av dem var finländare och 30 procent svenskar. Nästan 150 ålänningar övernattade på hotellen i februari och 85 personer kom från övriga länder, däribland Estland och Tyskland som representerades av ungefär 40 respektive 10 personer. Totalt kom det gäster från 19 olika länder. Finländare stod för drygt hälften av de 3 600 övernattningarna, Sverige för en knapp fjärdedel och övriga länder (exklusive Åland) för en femtedel. Jämfört med februari 2021 fyrdubblades de svenska gästernas övernattningar och de finländska ökade med 38 procent, medan ålänningarnas hotellövernattningar halverades. Övernattningarna av gäster från övriga länder var rekordstort för februari, över 700 stycken, vilket kan jämföras med en medelnivå på drygt 200 övernattningar i februari under 2000-talet (före pandemin). Det höga antalet övernattningar av gäster från övriga länder berodde till största del på arbetsresor, vilka stod för nästan 500 av de 700 övernattningarna.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland februari 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Drygt en tiondel av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala hotellrumskapaciteten uppgick till 12 procent, vilket kan jämföras med 14 procent för februari 2020 och 6 procent samma månad 2021. Beläggningen var högre på hotellen i Mariehamn än i landskommunerna, eller 13 procent i staden och 8 procent på övriga Åland. Om man jämför beläggningsgraden i regionerna med tidigare år hade dock Mariehamnshotellen sämre beläggning än före pandemin, medan landskommunernas beläggningsgrad var betydligt högre än tidigare år, då den legat på runt en till två procent i februari. Om man ser endast till den öppna hotellrumskapaciteten var 17 procent av de åländska hotellrummen belagda.

Totalbeläggning på åländska hotell efter region februari 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Halverat antal övernattningar under januari och februari jämfört med 2020

Hittills under året, det vill säga under januari och februari, uppgår hotellövernattningarna till 5 600, vilket är hälften så många som under samma period 2020 och 1 500 flera än under januari och februari 2021. De finländska övernattningarna ökade med 15 procent och de svenska med 18 procent i relation till 2021, men den största ökningen stod övriga länder (inklusive Åland) för, en uppgång med nästan 1 000 övernattningar. För kategorin övriga länders del var övernattningarna i januari–februari 2022 fler än de svenska övernattningarna och också flera än under samma månader tidigare under 2000-talet.

Hotellövernattningar januari–februari 2018–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax