Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2023

Nästan en femtedel av hotellrummen var belagda

Under februari 2023 nyttjades 17 procent av de åländska hotellrummen, vilket är den högsta beläggningsgraden för februari sedan mitten av 2010-talet. Övernattningarna uppgick till 5 800, en ökning med tio procent från februari 2019. Det var de finländska gästernas övernattningar som ökade jämfört med februari 2019, men ser man på året hittills, det vill säga januari och februari tillsammans, har de svenska övernattningarna ökat med över 20 procent och de finländska minskat med nästan 10 procent i relation till samma månader 2019.

God beläggning på hotellen i Mariehamn

Över en femtedel av stadens totala hotellrumskapacitet nyttjades i februari, vilket är en hög nivå för månaden. Landskommunernas hotell hade en beläggningsgrad på fyra procent av den totala kapaciteten. Totalt sett var 17 procent av rummen belagda. Ser man endast till de öppna hotellens rumskapacitet var nyttjandegraden 23 procent.

Totalbeläggning på hotellen efter region februari 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Färre övernattningar än i januari

Det anlände 3 300 gäster från 23 olika länder till hotellen i februari. Drygt hälften av gästerna kom från Finland och två femtedelar från Sverige. Åland stod för över hundra gäster och därtill representerades Tyskland, Storbritannien och Estland av över tio hotellgäster vardera. Jämfört med februari 2019 ökade övernattningarna av finländska gäster med 14 procent, medan de svenska gästernas övernattningar minskade med 2 procent. Totalt var uppgången 10 procent från februari 2019 och 63 procent från samma månad 2022. I relation till januari 2023 var övernattningarna dock färre, en minskning med nio procent. 

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland februari 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Tre fjärdedelar av övernattningarna var fritidsrelaterade

Andelen fritidsrelaterade övernattningar var relativt stor för februari, 76 procent. Av såväl de finländska som de svenska övernattningarna berodde runt 80 procent på fritidsresor. Ålänningarna hade något fler arbets- än fritidsrelaterade hotellövernattningar, medan läget var det motsatta för övernattningarna av gäster från övriga länder. 

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland februari 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Mer än dubbelt fler övernattningar än under januari–februari 2022

Jämfört med motsvarande månader 2019 minskade de finländska övernattningarna i januari och ökade i februari, medan de svenska ökade i januari och blev färre i februari. Ser man på året hittills, januari och februari sammanlagt, har de finländska övernattningarna minskat med 9 procent och de svenska ökat med 22 procent och totalt blir resultatet under dessa två månader en uppgång med 6 procent jämfört med januari–februari 2019. I relation till samma månader 2022 har antalet övernattningar mer än fördubblats.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–februari 2018–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax