Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2024

Ovanligt många övernattningar på hotellen utanför Mariehamn

De åländska hotellen hade i februari 2024 drygt 6 000 övernattningar, varav 5 000 på hotellen i Mariehamn och 1 000 utanför staden. Antalet övernattningar ökade med fyra procent jämfört med februari 2023. Uppgången tog plats i landskommunernas hotell och det var övernattningarna av gäster från Sverige som ökade. Över 80 procent av övernattningarna var fritidsrelaterade.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resornas syfte februari 2019, 2023 och 2024

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Landskommunernas hotell hade ovanligt många övernattningar för februari, medan hotellen i Mariehamn hade något färre övernattningar än i februari 2023 men ungefär samma antal som februari 2019. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var i staden 19 procent och i landskommunerna 10 procent. Ser man till hela Åland var 17 procent av hotellrummen uthyrda.

Fler övernattningar av svenska gäster än av finländska

Det anlände 3 600 gäster till hotellen på Åland i februari. Drygt 48 procent av dem kom från Sverige, 43 procent från Finland, 6 procent från Åland och 2 procent från 19 övriga länder. Av dessa representerades Tyskland av flest hotellgäster, 20 personer, följt av Estland med 10. Gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter per person på hotellen.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland februari 2024

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Hotellövernattningarna uppgick till drygt 6 000, vilket innebar en ökning med 4 procent från februari 2023 och en uppgång med 15 procent jämfört med februari 2019. Det var de svenska övernattningarna som stod för ökningen då deras antal steg med över 30 procent i relation till såväl februari 2019 som februari 2023.   

Antalet svenska övernattningar på hög nivå för januari–februari

Om man ser på året hittills, det vill säga januari och februari, var antalet hotellövernattningar drygt hundra flera än samma period 2023. Övernattningarna av gäster från Sverige ökade, medan de finländska övernattningarna blev färre. Totalt sett hade gäster från Sverige fler övernattningar än gäster från Finland och antalet svenska övernattningar var betydligt högre än under samma månader åren före pandemin. Jämfört med januari–februari 2019 hade övernattningarna ökat med sju procent totalt.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–februari 2018–2024

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax