Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2002

Beläggningsgraden för totalkapaciteten var i januari 8,9 procent och för den öppna kapaciteten 19,2 procent. För hotellen i Mariehamn var beläggningsgraden för totalkapaciteten i januari 13,4 procent.

Antalet övernattningar på hotellen minskade totalt med över 1000 eller 24,6 procent jämfört med januari 2001. Antalet övernattningar minskade både från Finland och Sverige samt även från övriga länder.

Av gästernas övernattningar i januari skedde över 51 procent på fritiden och nästan 49 procent på yrkets vägnar.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden