Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2003

Antalet övernattningar på hotellen minskade totalt med 2,0 procent jämfört med januari 2002. Antalet övernattningar som svenska gäster och gäster från övriga länder stod för minskade i januari jämfört med samma period i fjol. De finländska gästernas övernattningar ökade däremot. De svenska gästernas övernattningar var knappt 50 färre i januari i år jämfört med januari i fjol. Det utgör en minskning om nästan 4 procent. De finländska gästerna hade 10 övernattningar fler i år jämfört med januari 2002 vilket blir en ökning med under en procent. Gästerna från övriga länder hade nästan 30 färre övernattningar i januari i år jämfört med januari 2002. Mellan januari 2001 och januari 2002 minskade de totala övernattningarna med nästan 25 procent. Av de övernattande var nästan 58 procent från Finland och drygt 39 procent från Sverige.

Av gästernas övernattningar skedde över 60 procent på fritiden och nästan 40 procent på yrkets vägnar.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden